Juoksumattojen moottoriratsia paljastaa: Tehojen ilmoittelussa sekavia käytäntöjä

Nyt on aika pureutua aiheeseen, joka on hämmentänyt ja kummastuttanut meitä jo pitkään. Tarkastelussa ovat nimittäin juoksumattojen moottorit ja niiden teholukemien ilmoittamiskäytännöt. Olemme sivunneet aihetta juoksumattojen yhteydessä aiemminkin, esim. täällä, mutta nyt on aika nostaa kissa kunnolla pöydälle.

Moottori on luonnollisesti yksi juoksumaton tärkeimmistä komponenteista ja moni vertaileekin juoksumatoissa nimenomaan moottoritehoja ennen ostopäätöstä. Olemme kuitenkin havainneet, että kuten muitakin juoksumattojen ominaisuuksia, myös vetomoottorien teholukemia ilmoitellaan melko kirjavin käytännöin. Tehojen ilmoittamiskäytännöissä on tuntunut olevan vaihtelua eri valmistajien ja jopa saman valmistajan eri mallien välillä.

Hetkellinen ja jatkuva teho erotettava toisistaan

Sekaannusta on aiheuttanut mm. valmistajien tapa ilmoittaa moottorin teho ottamatta kantaa siihen, puhutaanko jatkuvasta tehosta vai hetkellisestä, ns. piikkitehosta. Nämä kaksi on kuitenkin hyvä erottaa toisistaan: hetkellinen teho on vain hetken maksimi, kun taas jatkuva teho kertoo maton todellisesta tehosta pitkäkestoisemmassa harjoittelussa. Juoksumaton piikkiteho saattaa olla vaikkapa 3,5 hevosvoimaa, kun taas saman maton jatkuva teho on 2 hevosvoimaa. Jatkuvan ja hetkellisen tehon lukemissa on siis huomattavat erot toisiinsa nähden, eivätkä kaikki valmistajat/myyjät välttämättä edes ilmoita todellista jatkuvan tehon lukemaan lainkaan. Toki jatkuvaa tehoa suurempi piikkiteholukema näyttää paremmalta myyntiesitteissä, mutta luo hieman harhaanjohtavan kuvan moottorin tehosta varsinaisissa juoksu- tai kävelyharjoituksissa.

Juoksumaton moottori

Jatkuvan ja hetkellisen tehon epätarkka erottelu ei ole kuitenkaan ainoa ongelma: Toinen yleinen ilmiö on raja-arvojen ilmoittaminen jatkuvan tehon sijaan – lukema on siis periaatteessa totuudenmukainen, mutta kyseessä ei ole todellinen jatkuva teho, vaan kaunisteltu versio siitä.

Olemme myös havainneet, että jatkuvan tehon mittaamiseen käytetyt menetelmät eivät ole täysin aukottomia. Tehojen mittauksessa on nimittäin joillain valmistajilla käytössä sähkömoottoreita varten kehitetyn IEC-taulukon S2-luokan 30 minuutin alaluokan mukainen standardi, jolla mitataan teholukema siten, että juoksumattoa käytetään puoli tuntia, välissä jäähdytellään matto takaisin huoneenlämpöön ja tämän jälkeen otetaan uusi puolen tunnin veto. Tällä “puolen tunnin menetelmällä” mitatut jatkuvan tehon lukemat ovat luonnollisesti suurempia kuin maton todellinen jatkuva teho. Silti kyseessä on täysin laillinen mittaustapa ja valmistajat voivat hyvällä omallatunnolla ilmoittaa S2, 30 min -menetelmällä mitattuja teholukemia jatkuvana tehona.

Moottorin koko verrattavissa tehoon

Asioihin perehtymättömän on äärimmäisen hankalaa, ellei jopa mahdotonta saada selvyyttä todellisista teholukemista, sillä ammattilaisillekin se on hankalaa. Helpoin tapa keskinäisen vertailun tekemiseksi lienee tarkastella moottorien fyysistä kokoa, sillä vetomoottorin fyysinen koko on jokseenkin verrannollinen moottorin tehoon. Aiheesta äärimmäisen kiinnostuneina päätimme suorittaa pienimuotoisen moottoriratsian ja lähdimme kurkistamaan, miltä moottorit todellisuudessa näyttävät. 

Katso videolta, millaisia yllätyksiä Kuntokaupan Matias Kukkonen löysi tuttujen mattojen suojakatteiden alta!

Kuten mittauksista huomaa, moottorin fyysinen koko ja ilmoitettu teho saattavat olla keskenään ristiriidassa. Tehoja ilmoitellaan siis melko laajalla skaalalla sen mukaan, halutaanko esittää maksimaalinen piikkiteho, oikea jatkuva teho vai jatkuvan tehon keskiarvolukema IEC-taulukon mukaisen mittaustavan mukaan. Tämä luonnollisesti hankaloittaa mattojen keskinäistä vertailua.

Kuinka tällainen on sitten mahdollista? Juoksumattoihin liittyvä säätely painottuu lähinnä laitteiden turvallisuuteen, eikä niinkään teknisten tietojen täsmällisyyteen. Näin ollen valmistajat saavat melko vapaasti mitata ja ilmoittaa moottorien tehoja haluamallaan tavalla. Kuluttajilla ei ole yleensä mahdollisuutta suorittaa tarkkoja tehomittauksia tai edes vertailla eri moottoreiden fyysistä kokoa keskenään, kuten Matias edellä olevalla videolla tekee.

Juoksumattojen moottorit vertailussa

Toiveena yhtenäiset käytännöt

Me Kuntokaupalla uskomme, että olisi etenkin asiakkaiden edun mukaista ilmaista niin juoksumattojen moottoritehot kuin muutkin ominaisuudet realistisesti ja yhtenevien käytäntöjen mukaisesti. Vaikka joitakin yleisiä mittausmenetelmiä (kuten S2, 30 min -standardi) on käytössä, toivoisimme mittausmenetelmien ja tehojen ilmoitustapojen olevan kaikilla valmistajilla yhtenäiset ja näin myös keskenään vertailukelpoiset.

Vastaiskuna tehojen sekaville ilmoituskäytännöille FitNordin juoksumattomallistossa  ilmoitetaan aina sekä jatkuva että hetkellinen teho, jotka erotetaan selkeästi toisistaan. Molemmat lukemat ovat tehtaan ilmoittamia todellisia tehoja, eikä niitä ole pyöristelty ylöspäin markkinointimielessä. Tämän lisäksi myös kaikki muut juoksumattojen ominaisuudet pyritään ilmoittamaan mahdollisimman luotettavasti, tarkasti ja vertailukelpoisesti. Toivomme, että tämä käytäntö leviäisi myös muille valmistajille, jotta asiakkaiden olisi helpompi vertailla keskenään myös eri valmistajien mattoja.

Kehotammekin asiakkaita suhtautumaan kriittisesti ilmoitettuihin teholukemiin ja huomioimaan myös muita seikkoja juoksumaton valinnassa (vinkkejä juoksumaton valintaan löytyy mm. täältä).  Hälytyskellojen on hyvä soida esimerkiksi silloin, jos ilmoitettu moottoriteho tuntuu juoksumaton hintaluokkaan nähden poikkeuksellisen suurelta. Tarvittaessa kannattaa kysyä neuvoa asiantuntijoiltamme.

Hyviä treenejä kaikille ja toivottavasti tästä läpivalaisusta on apua juoksumattoja vertaileville asiakkaille!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *